De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van SOBH, waarbij integriteit en deskundigheid in de bedrijfsvoering centraal staat. Hiertoe dient de Raad van Bestuur aan de eisen van wet- en regelgeving te voldoen en elkaar op diverse gebieden aan te vullen. Binnen het reglement RvB is dit vastgelegd.

Cooperatief, Ondersteunend en Servicegericht

Als coöperatieve verzekeringsmaatschappij heeft de Raad van Bestuur een beleid waarbij de klant centraal staat en niet de commerciële winsten. Maatschappelijk ondernemen is een belangrijk uitgangspunt en mede hierdoor kent SOBH geen variabele beloningen. Deze zaken zijn onderdeel van de interne bedrijfskernwaarden (Cooperatief, Ondersteunend, Servicegericht) van de SOBH, die door de RvB sterk worden nageleefd en gemonitord.

Samenstelling Raad van Bestuur
 

A. Noorlander (voorzitter)
G. Gardenbroek