Kleine blusmiddelen blijken effectief bij blussen brand

Zeker 90% van de ondernemers die jaarlijks te maken hebben met een bedrijfsbrand weet een beginnende brand zelf te blussen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel. Toch blijkt uit onderzoek van branchevereniging Vebon dat niet iedere ondernemer goed is voorbereid op een brand.

Voor de derde keer heeft Vebon een onderzoek onder haar leden gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Dit is een hoog rendement van de inzet van kleine blusmiddelen.

Maar voor het creëren van een brandveilig gebouw is meer vereist dan alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen. Zo moeten zij altijd gebruiksklaar zijn. Reden waarom periodiek preventief onderhoud belangrijk is.

Bij circa 15% van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dient naast het jaarlijks preventief onderhoud een extra reparatie te worden uitgevoerd ten einde het blusmiddel gebruiksklaar te maken. Deze extra reparaties zijn het gevolg van invloeden van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd beheer.

Verder blijkt dat de zichtbaarheid van kleine blusmiddelen beter kan. Bij brand moet een klein blusmiddel heel snel gevonden kunnen worden. 

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit per 1 april komt de nadruk meer te liggen op eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels is volgens Vebon daarom op zijn plaats. 

Bron: securitymanagement