Brandweer genoodzaakt tot bezuinigen

In juli 2010 is een rapport gepubliceerd (Commissie Mans) waarin werd aangegeven dat de brandweer fors moet bezuinigen. De brandweer moet minder vaak naar binnen in een brandend gebouw en meer nadruk leggen op brandpreventie.

In het in juli 2010 gepubliceerde rapport over mogelijke bezuinigingen bij de brandweer wordt de nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van bedrijven en burgers. Eind 2020 moeten de bezuinigingen uitgemond zijn in meer rendement en veiligheid tegen minder kosten. De commissie heeft berekend dat ruim 100 miljoen euro nodig is om 185 miljoen euro te bezuinigen.

Bron: KIWA NCP