Brand en slingers

Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen bepalen hoe snel een brand om zich heen grijpt. Het is daarom belangrijk dat versieringen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en dat u bij het ophangen van de versieringen, de voorschriften in de gaten houdt.

Straatversiering

Bij het versieren van straten en buurten, moet u rekening houden met de bereikbaarheid van uw straat of buurt voor brandweer en ambulance. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de ‘openbare weg’: versieringen boven de openbare weg moeten hoger dan 4,2 meter hangen. (5 meter om de afvalcontainers goed te kunnen legen in de vuilniswagens).

Voorschriften

– Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat, als het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om versieringen aan te schaffen en op te hangen die brandveilig zijn. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.
– Versiering moet minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.
– Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.

Hoe herkent u brandveilige versiering?

Er zijn veel brandveilige versieringen op de markt. Soms gemaakt van veilige materialen zoals aluminiumfolie en soms geïmpregneerd. Het is alleen niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke niet. Vraag de winkelier daar dus nadrukkelijk naar en kijk op de verpakking.

Doe de brandproef!

U kunt de brandveiligheid van versieringen met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk.
1. Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal.
2. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster minimaal vijf seconden in een vlam. Bijvoorbeeld van een aansteker of lucifer.
3. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat u zich niet brandt.
4. Neem de vlam weg na vijf seconden of eerder als het monster vlam heeft gevat.

Het materiaal is brandveilig als:

– Tijdens de verhitting geen druppels vrijkomen (al of niet brandend of druipend)
– Tijdens de verhitting geen roetvlokken vrijkomen
– Het materiaal niet meer dan 15 seconden navlamt en maximaal 60 seconden nagloeit .